Yeşil Devrim ve Faydaları

Yeşil Devrim 1940’larda Meksika‘da tarımsal yenilenme hareketi olarak başlamıştır. Yeşil Devrim teknolojileri, daha fazla tarımsal ürün üretmedeki başarısından dolayı 1950 ve 1960’larda dünya çapında geniş kitlelere ulaşmış olup bir dönümlük tarımda üretilen kalori miktarını önemli ölçüde artırmıştır.

Yeşil Devrim ve FaydalarıYeşil Devrimin Tarihi ve Gelişimi

Yeşil Devrim’in doğuşu Amerikalı bir bilim adamı olan Norman Borlaug ile başlamıştır. Borlaug 1940’larda Meksika’da araştırmalar yapmaya başlamış ve hastalıklara dayanıklı, yüksek verimli buğday çeşitleri geliştirmiştir. Borlaug’un buğday çeşitlerini yeni mekanize tarım teknolojileriyle birleştiren Meksika, kendi vatandaşlarının ihtiyaç duyduğundan daha fazla buğday üretmeyi başardı ve 1960’larda buğday ihracatçısı olmayı başarmışlardır.

Meksika’daki Yeşil Devrim başarılarından dolayı, 1950 ve 1960’larda dünya çapında yayılmıştır. Yeşil Devrim teknolojileri Meksika’da kendi kendine yeterli hale gelmiş ve 1960’larda ihracatçı olmayı başarmıştır.

Dünya çapında artan nüfusa daha fazla gıda üretmek amacıyla Rockefeller Vakfı ve Ford Vakfı’nın yanı sıra dünyadaki birçok kurum, artan araştırmalara finansal destek olmuştur. Bu fonun yardımıyla 1963’te Meksika, Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi adında uluslararası bir araştırma kurumu kurulmuştur.

Borlaug ve araştırma kurumu tarafından yürütülen Yeşil Devrim çalışmasından dünyanın dört bir yanındaki ülkeler de faydalanmış olup Hindistan, hızla artan nüfusu nedeniyle 1960’ların başlarında kitlesel kıtlığı atlatmak için adım atmıştır. Borlaug ve Ford Vakfı daha sonra orada bir araştırma gerçekleştirdi ve sulama ve gübre ile yetiştirildiğinde bitki başına daha fazla tahıl üreten yeni bir IR8 pirinç çeşidi geliştirdiler ve Hindistan, dünyanın önde gelen pirinç üreticilerinden biri haline gelmiştir.

Yeşil Devrimin Avantajları

1. Sera Gazı Emisyonlarını Azalması

Birleşik Devletler Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri, 2013 yılında Yeşil Devrim’in sera gazı emisyonları üzerindeki etkilerini gözlemleyecek araştırma çalışması yaptı. Bu süre zarfında mahsul büyümesinde yapılan iyileştirmelerin yokluğunda, emisyon seviyesi 2004’te gözlemlenenden 7,4 Gt’a kadar daha yüksek seviyelerde olduğu gözlemlenmiştir. Tarıma yönelik yüksek verimli yaklaşım, karbon döngüsünün nasıl geçtiği üzerinde çarpıcı bir etkiye sahiptir.

2. Daha Fazla Gıda Üretimi

Yeşil Devrim sayesinde, şu anda mahsul üretimi ve hayvancılık desteğiyle mevcut küresel nüfusun beslenmesini karşılamak için gerekenden yaklaşık% 20 daha fazla kalori üretmektedir. Bazı tahminler, 2050 yılına kadar bugün mevcut olandan % 70 daha fazla kcal kullanılabilirliğe ihtiyaç duyabileceğimizi öne sürse de, Borlaug’un çalışması nedeniyle geliştirmeye devam eden teknikler, ek çevre sorunları yaratmadan bu talep düzeyini karşılamasına izin vermektedir.

3. Mevsimsel Esneklik Yeşil Devrim ve Faydaları

Yeşil Devrim, çeşitli çevresel durumlarda yüksek verim üretebilen çeşitlere odaklandığı için mahsullere esneklik katmaktadır. Uzun süreli üretime odaklandığında fosfor ve diğer besin maddelerine ihtiyaç duyulsa da, Borlaug’un çalışmasından üretilen yeni türler, normal mevsim mahsulü yok edebilecek olsa bile verimin tutarlı olmasını sağlamaktadır.

Bir cevap yazın