Propaganda Nedir?

Propaganda, bireyleri belirli bir görüşü veya inancı benimsemeleri için manipüle etmek veya etkilemek için kullanılan ikna edici bir tekniktir. Yüzyıllardır dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, şirketler, dini gruplar, medya ve bireyler tarafından kullanılmıştır. Propaganda tek bir mecrayla sınırlı değildir. Sanat eserinde, filmlerde, konuşmalarda, müzikte ve daha fazlasında bulunabilir.
Ön yargılı bilgiler ve yarı gerçekler, politik, dini, finansal veya başka bir şekilde belirli bir gündemi ilerletecek şekilde sunulur. Propaganda, kişileri bu kötüye kullanılan bilginin gerçek olduğuna inandırmaya çalışmaktadır. En iyi propaganda biçimleri, insanları bu fikirlerin ve gerçeklerin propaganda taktiklerinin sonucu değil kendi inançları olduğuna ikna etmek için daha da ileri gidebilir.

Propaganda o kadar yaygındır ki çoğu insan bunu düzenli olarak tecrübe eder ve çoğu zaman farkına bile varmaz. Kamusal algıyı kontrol etmek, siyasi kampanyaları, harcama tahsislerini, kurumsal kazançları ve aradaki her şeyi etkili bir şekilde etkilemek için propaganda yapar. Propaganda taktikleri aşağıdakiler dahil hemen hemen her yerde bulunabilir:

• Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
• Pazarlama
• Siyaset

Bu yazıda nasıl tanımlanacağından başlayarak propagandanın, haberler, halkla ilişkiler ve itibar üzerindeki etkilerine dair bilgiler bulunmaktadır.

Propaganda Nasıl Belirlenir?

Propaganın belirlenmesi hangi alanda ve nasıl yapıldığına göre bağlı olarak değişebilir. Sanatsal ifade, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, propaganda ve güncel haberler arasındaki çizgiler gittikçe bulanıklaşırken, propagandayı ne olduğu konusunda ayrım yapmak zor olabilir. İktidardaki insanlar, yazılı kayıtlar var olduğu sürece yarı gerçekleri, açık yalanları ve diğer şüpheli taktikleri kullanarak kamuoyunu etkiliyorlar. Darius I’in MÖ 515’te Pers tahtına yükselmesinden bu yan , soykırımı kışkırtmak , siyasi seçimleri etkilemek, dini inançların rotasını değiştirmek ve daha fazlası için propaganda kullanılmıştır.

Uzun geçmişine ve kanıtlanmış etkinliğine rağmen, çoğu propagandanın sergilediği bazı açıklayıcı işaretler vardır. Medyayı her zaman kritik bir mercekle tüketmek önemlidir. Dikkat edilmesi gereken bazı yaygın propaganda teknikleri şunlardır:

• Yarı gerçekler ve verilerin çarpıtılması: Bir hikayenin belirli bir gündemi daha ileriye götüren kısımlarına hiper odaklanma, izleyici desteği sağlayabilir.
• İnflamatuar ifadeler: Gerçeklerden ziyade duyguya dayalı cesur ifadeler tutkulu insanları ateşleyebilir.
• Duyguları kullanmak: Utanç, mizah, karşılaştırma ve korku, bir izleyiciyi birleştirmek için kullanılabilecek duygu örnekleridir.
• Bir düşman veya günah keçisi yaratmak: Belirli bir kişiyi veya fikri hedef almak, insanları sözde bir düşmana karşı birleştirmek için de kullanılabilir.

Halkla ilişkiler ve Propaganda

Halkla ilişkiler ve propaganda, belirli bir gündemi zorlamak için halkı bilgilendirmek ve ikna etmek için kullanılır. Her ikisi de bir topluluğun belirli kesimlerini kendi fikirlerini etkileyecek ve harekete geçmeye teşvik edecek şekillerde meşgul ederler. İkisi arasındaki temel fark, halkla ilişkiler kampanyalarının gerçeği teşvik etmesidir, ancak bu kötü propafanda veya diğer olumsuz kampanyalarla uğraşırken her zaman böyle değildir. Yine de genel olarak açıklamak gerekirse, Amerika Halkla İlişkiler Derneğine göre kuruluşlar ve halk arasında karşılıklı olarak yararlı ilişkiler kuran stratejik bir iletişim süreci olarak tanımlanmaktadır. En yaygın halkla ilişkiler faaliyetlerinden bazıları şunları içerir:

• İlgili etkinliklerle ilgilenildiğini göstermek için fırsat olarak kullanılarak yerel hayır kurumlarına ve toplum kuruluşlarına zaman, ürün ve para bağışlama şeklinde faaliyetler
• Yapılan ilgili TV şovlarında, etkili bloglarda ve diğer medya kuruluşlarında röportajları ve tanıtım spotlarını güvence altına almak için yapılan faaliyetler
• Başarıları vurgulayan markalı basın bültenleri gönderme
• TV reklamları, açık hava ve iç mekan reklamları ve daha fazlası gibi pozitif çevrimdışı basına yatırım yapma

Bir cevap yazın