İletişim ve Önemi

Bir kişinin kendini ifade edebilmesi ve diğer insanlarla anlaşabilmesi için iletişim kurması gerekmektedir. İletişim kavramı sürekli ve değişken olan bir kavramdır. İletişim hiçbir zaman durağan olmaz yanı dinamiktir. İlk insandan günümüze kadar iletişim önem kazanmış ve gittikçe önem kazanmaya da devam etmektedir. Yanı iletişim insanların toplu olarak yaşamaya başladıkları andan itibaren bireylerin hayatında vazgeçilmez bir kavram olmuştur. İletişim sembolik iletilerden meydana gelmektedir. Türk Dil Kurumuna göre iletişim bireyin duygu, düşünce ve hislerin her türlü yöntemle karşı tarafa aktarılması yanı karşı tarafa iletilerek diğer bireylerin de bilgilendirilmesidir.
İletişim kişilerin bir arada yanı toplumun ilerleyebilmesi için önem arz etmektedir. Birey duygu , düşünce ve isteklerini karşı tarafa aktaramadan hayatını devam ettiremez. Eğer bir toplum aynı iletişim sembollerini ya da iletişim kanallarını kullanmıyorsa o toplumlarda kaos ortaya çıkar ve toplum çok kısa süre içerisin de yok olur.

Bireyin isteklerini ya da düşüncelerini karşı tarafa iletmek istemesi sonucunda iletişim kavramı toplumun önemli kavramları arasına girmiştir. İletişim yazılı olabileceği gibi sözel de ve jet, mimikler ile de olabilmektedir. İletişim olmadığı ya da zayıf olduğu durumlarda toplumdan söz edilemez. İletişim bir topluluğun ya da örgütün oluşmasında önemli bir faktördür. İletişim olmadığı gruplarda bireyler birbirlerini anlamadığı için bireyler İletişim ve Önemidoygunluk seviyesine ulaşamaz. Bu durumda bireylerde strese ve işini odaklanamamaya neden olur. Güvensizlik ortaya çıkar. Örneğin; bir iş yerinden çalışanın patronu ile iletişim sorunu yaşaması yanı isteklerini, şikayetlerini dile getirememesi çalışanın işe yerine, işine ve patronuna karşı güvem duygusunu zedeler ve kişi strese girer. İş yerinde bu sorunlar aşılmaz ise daha büyük sorunlara neden olabilir.

İletişimin düzenli ve sistemli olması yanı mesajın karşı tarafa doğru iletilmesi için üç öğeye dikkat etmek gerekmektedir. İletişimin öğeleri; kaynak , mesaj, ve alıcıdır. Bu üç öğe arasında doğru bir sıralama olursa taraflar birbirlerinin doğru anlar. Kaynak mesajı gönderecek kişidir. İletişimin başlangıç noktasını oluşturan kaynak iletmek istediğini yanı mesajı iyi organize etmesi gerekmektedir. Karşı tarafa iletmek istediği istek ya da düşüncelerini mesaja dönüştürürken sembollerde kullanabilir. Kaynağın gönderdiği mesajı alan alıcı kaynağa cevap vermesi ile iletişim tamamlanmış olur.

Bir cevap yazın