Doğanın İnsanlara ve Yaşam Kalitesine Katkıları

Doğa, insanlara ve yaşam kalitesine çeşitli şekillerde katkıda bulunur. Giyilen kıyafetler, yenilen yiyecekler ve içilen su gibi bu armağanlardan bazıları kolayca gözlemlenebilirken, bununla birlikte, selden korunma ve gıda mahsullerinin tozlanması gibi bazı katkılar neredeyse hiç görülmemektedir. Bilim adamları, bu armağanların çoğunu doğada kaybolmaya başladığı konusunda uyarmaktadırlar. İşte doğanın insan yaşamına olan katkılarının ne kadar önemli ve büyük olduğu iyi onu korumanın zorunluluğu daha iyi anlaşılabilir. Bu yazıda doğanın insanlara katkıları ve onları değerlendirmenin neden önemli olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır.

Doğa ve İnsan

Doğanın İnsanlara ve Yaşam Kalitesine KatkılarıDoğanın insan hayatına olan katkılarından bazılarını belirlemek bazen basittir. Bazıları ise görüşte fark edilmeyebilir. Doğanın hayata olan gizli yararlarını bilmemek, insanlığın hayatta kalmasını tehdit edebilir. Örneğin, bir ormanın suyu arıttığı ve selleri önlediği görmezden gelinirse, lüks bir otel inşa etmek için orman kesilebilir ve sonrasında kirli su ve sellerden zarar görülebilir. Doğanın insan yaşamına olan katkılarını değerlendirmek, insan yaşamına ne gibi faydalar sağladığını ve önemini anlamaya yardımcı olur, bu da doğa ile ilgili kararlar verirken doğru kararlar alınmasını sağlar. Bir nevi rehberlik eder.

Doğanın Katkıları Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Küresel olarak doğaya iyi bakmak için, dünyanın her yerinden uzmanlar, doğanın insan yaşamına ne verdiğini ve nasıl değerlendirecekleri hakkında Kavramsal Çerçeve adı verilen bir fikir geliştirmişlerdir. Bu çerçeve bilginin bütünleştirilmesi ve yorumlanması için bir odak, bir mantık ve bir araç sağlamak için geniş bir şekilde tanımlanmış ve sistematik olarak organize edilmiş bir grup kavramıdır. Doğa, tüm doğal dünya ve onun içindeki varlıkların çeşitliliği anlamına gelir. Doğa, işlevleri ve süreçleri aracılığıyla sağlanan iyi bir yaşam kalitesi için ihtiyacımız olan birçok şeyin kaynağıdır.

Doğa çeşitli nedenlerden dolayı değişir. Doğanın durumunu doğrudan değiştiren nedenler değişimin nedenleri olarak adlandırılabilir. Bazen doğa kendi kendine değişir. Örneğin depremler toprakların şeklini değiştirir, seller nehirleri etkiler ve yıldırım orman yangınlarına neden olur. Diğer yandan, insanlar da doğayı değiştirebilir. Örneğin insanlar, araziyi tarım için kullanmak veya fabrikalarla havayı kirletmek için ormanları keserler. Bu hem yaban hayatı etkiler hem de iklim değişikliğine neden olur. Doğa durumu değiştiğinde, sonuç olarak insanlara katkıları değişebilir.

Doğanın İnsanlara ve Yaşam Kalitesine KatkılarıBununla birlikte, insanlar, organize etme ve yönetme şeklinden dolayı doğayı da dolaylı olarak etkilerler. Bu tür şeylere yaşam kuralları denilir ve bunlar, toplumu organize etmek için tasarlanan yasaları, politikaları ve kurumları içerir. Örneğin, gergedanların neslinin tükenmesini önlemek için onları avlamayı yasaklayan yasalar vardır. Bu ve kişinin kendine koyduğu kurallar doğal kaynakların nasıl kullanıldığı, doğayı nasıl değiştirdiği ve ayrıca doğanın insanlara nasıl katkıda bulunduğunu etkilemektedir.

İnsanlar genellikle doğanın armağanlarını onlara daha iyi ulaştırmak için bilgi ve teknolojilerini kullanırlar. Buna insan girdisi denilebilir. İnsan girdisi, inşa yapılan altyapıyı (selleri kontrol etmek veya elektrik üretmek için barajlar gibi), şifalı bitkilerin nasıl kullanılacağına ilişkin bilgileri, laboratuvarlar gibi teknolojiyi ve tabii ki tarlalarda çalışan çiftçi gibi insan emeğini içerir. İnsan girdisi, doğanın insanlara katkı sürecinde önemli bir rol oynar. Örneğin insanlar doğadan ahşap ve metal gibi malzemeleri toplar ve emeğini, bilgisini ve teknolojisini kullanarak bunları sağlam bir masa haline getirir. Bu nedenle, doğanın armağanlarının çoğu doğa ve insanlar tarafından birlikte üretilir.

Bir cevap yazın